اژه‌ای: پرونده سعید مرتضوی باز است
بی بی سی
25-Jul-2011

آقای اژه‌ای گفته که پرونده قاضی سعید مرتضوی همچنان مفتوح است.  سعید مرتضوی اخیراً با رد اتهاماتش در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرده بود که تبرئه شده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark