گفت‌وگو با پدر سه نفر از بازماندگان ایرانی حادثه نروژ
بی بی سی
25-Jul-2011

دو روز بعد از حملات مرگباری که نروژ را در بهت فرو برد، مراسم سوگواری برای کشته شدگان، برگزار شد. پلیس نروژ می گوید مظنون اصلی حملات را دستگیر کرده اما تجسس برای یافتن سرنخ های بیشتر همچنان ادامه دارد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark