به ياد مـاشـاءالله بــامـری موسيقدان بلوچ که امروز به خاک سپرده شد
Roshangari
23-Jul-2011

امـــروز پيکر مـاشـاءالله بــامـری يکی از نوازندگان و خواننده های سرشناس و صاحب سبک و نامدار بلوچ در قطعه هنرمندان گورستان شهرستان زادگاهش ايرانشهر، که شهر دلگان قبلاً جزوی از آن بود، به خاك سپرده شد. بامری که بعد از چندين ماه جدال با سرطان روده، ديروز در سن ۶۰ سالگی دار فانی را وداع کرد، نه تنها يکی از پيشکسوتان و مقام دان های خلاق موسيقی بلوچی بود بلکه جزوء مفاخر هنری استان سيستان و بلوچستان و ايران شناخته می شود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark