"برادران قاچاقچی" عليه "جريان انحرافی"
Roshangari / Roshangari
23-Jul-2011

محمد علی جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران مي‌گويد: «قوه قضائيه برخورد با افرادی که فعلا مرتبط با جريان انحرافی هستند را برعهده سپاه گذاشته است.» برعهده گرفتن وظايف قوه قضاييه بخشی از چنگ‌اندزی نظاميان بر تمام نهادهای کشور است. اين اقدام نشانگر اختلاف شديدی است که از مدتی پيش ميان سپاه و احمدي‌نژاد پيش آمده و اکنون به رسانه‌ها نيز کشيده شده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark