زندان در جمهوری اسلامی هم برای ما شیرین است
Ayandeh News
23-Jul-2011

عباس امیری فر كه مدتی را در بازداشت بود، اكنون پس از آزادی در گفت‌وگویی در خصوص دلایل بازداشتش می‌گوید: زندان در جمهوری اسلامی هم برای ما شیرین است و اگر هزار بار هم ما را بكشند، باز هم مطیع رهبری هستیم.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark