ايرانی ها ده سال زودتر از مردم دنيا می ميرند!
roshangari
22-Jul-2011 (one comment)

دادنا: يك لخته خون كوچك، رگی از مغز را مسدود مي‌كند؛ يا يكی از عروق تغذيه‌كننده بخشی از بافت مغز، پاره مي‌شود. اين‌طور وقت‌هاست كه خون به مغز نمي‌رسد و يا خون‌رسانی دچار مشكل مي‌شود. مغز هم ديگر توان عملكرد طبيعی خود را ندارد؛ و فرد سكته مغزی مي‌كند. اما نه يك نفر، نه ده نفر، بلكه روزانه دويست تا سيصد نفر، آن هم تنها در تهران.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Tabrik be emam-e

by vildemose on

Tabrik be emam-e -rahel.

Thank your for posting this dear RG.