قوه قضائیه ایران: تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر غیرقانونی است
بی بی سی
16-Jul-2011

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، اقدام نهادهای بین‌المللی در تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را غیرقانونی خوانده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark