اعتصاب گسترده‏ی مردم کردستان در بيست و دومين سالگرد ترور دکتر قاسملو توسط جمهوری اسلامی
roshangari
14-Jul-2011 (2 comments)

خبر با ای ميل
عليرغم اينکه رژيم از مدت‏ها قبل با اعمال شديدترين روش‏های سرکوب و ارعاب و فشار بر مردم کردستان کوشيده بود تا از برگزاری اعتصاب سراسری 22 تيرماه، در کردستان جلوگيری نمايد، مردم مبارز و آزاديخواه کردستان با تعطيلی بازارها و ساير متدهای مبارزه‏ی مدني، تروريسم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم نمودند.
اين در حالی است که از بامداد 21 تيرماه، به دليل ارسال پارازيت بر روی فرکانس تيشک TV، برنامه‏های اين تلويزيون بر روی فرکانس اصلی قطع شده است. دستگاه‏های سرکوبگر جمهوری اسلامی در کردستان، کليه‏ی خطوط و راه‏های ارتباطی از قبيل تلفن و اينترنت را به شدت محدود و کنترل نموده‏اند.

22 تیر 1390    18:33 >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

  Assassins of the

by vildemose on


Roozbeh_Gilani

گزارش تصويری از اعتصاب عمومی سقز در سالروز ترور دکتر قاسملو توسط

Roozbeh_Gilani