آنچه امروز در زندان های جمهوری اسلامی ميرود، جنايت عليه بشريت است
roshangari
14-Jul-2011

سحام نيوز: در آستانۀ تصميم نهايی گزارشگر ويژۀ حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ايران، عيسی سحرخيز، زندانی سياسی و از فعالان مطبوعاتيِ محبوس در زندان رجايی شهر، طی نامه ای به اين مقام بين المللی اظهار داشت ”از شما انتظار دارم که هر چه سريع تر جهت مسافرت به ايران اقدام نماييد و در اين مهم، تاخيری نداشته باشيد. چنانچه حاکميت از ورود شما به کشور و ملاقات با زندانيان سياسی ممانعت به عمل آورد، خود به تنهايی طشت رسوايی حاکميتی خواهد بود که همه چيزش بر دروغ بنا شده است.“

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark