اين دستگاه چيني، هرساله ده ها ايرانی را به کام مرگ می کشد
roshangari
14-Jul-2011

عصر ايران
اختصاصی معماری نيوز: ورود فله ای کالاهای بی کيفيت چينی خسارات جبران ناپذيری را به توليدکنندگان و مصرف کنندگان ايرانی وارد می کند. اين اجناس با ظاهری فريبنده و قيمتی بسيار پايين در مقايسه با محصولات مشابه داخلي، بدون هيچگونه نظارت و گزينشی وارد سرزمين ايران می شود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark