یک ریال برابر یک دلار
خبرنگار مهر
11-Jul-2011 (one comment)

موضوع حذف چهار صفر از پول ملی کشور که طی چهار سال گذشته به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور مطرح بود، هم اکنون به مراحل جدی اجرایی خود رسیده است.  حذف چند صفر از پول ملی کشور پس از دستور رئیس جمهور در سال ٨٦ به صورت جدی مورد بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی قرار گرفت.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
Kamran Ramyar

Monetary matters

by Kamran Ramyar on

Go ahead....delete four zeros or forty zeros all you want.  Truth is when it comes to purchasing power, Rial will never catch up to other world currencies, especially US dollar. Its true value, however, will soon surface.  Are you ready for this....30,000 Rial = $1.00