عماد افروغ: در تخلف انتخاباتی هیچ شکی ندارم
بی بی سی
10-Jul-2011

عماد افروغ از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، می‌گوید که در بروز "تخلف مستقیم یا غیرمستقیم" در انتخابات ریاست جمهوری گذشته "هیچ شکی ندارد" و "از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بوده است".

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark