سپاه ضابط دستگاه قضایی در برخورد با جریان انحرافی است
خبرگزاری مهر
05-Jul-2011

سردار جعفری در خصوص ادامه بازداشتها و برخوردها با عوامل جریان انحرافی توسط سپاه گفت: با توجه به اینکه سپاه ضابط قوه قضائیه است و همچنین بدلیل اینکه پرونده برخورد با جریان انحرافی دارای پیچیدگی‌های خاصی است  براین اساس به صلاح‌دید قوه قضائیه سپاه اقدام به دستگیری و بازداشت این افراد نموده است.

وی ادامه داد: این افراد تخلف امنیتی ندارند بلکه بیشتر تخلفات شان در حوزه‌های اقتصادی و اخلاقی است و افرادی که دستگیر شده‌اند ارتباط بسیار نزدیکی با چهره‌های اصلی این جریان داشته‌اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark