مجازات حبس محمد سیف زاده به دو سال کاهش یافت
بی بی سی
26-Jun-2011

مجازات حبس محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران از ۹ سال به ۲ سال کاهش یافته است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark