نامه به گزارشگر ویژه: به وضع اعتصاب کنندگان رسیدگی کنید
BBC Farsi
25-Jun-2011

اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه ای خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران خواهان رسیدگی فوری به شرایط گروهی از زندانیان سیاسی شده است که در بازداشتگاه های اوین و رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark