امام به خاطر اخبار بي‌بي‌سی نماز را زودتر از اذان مي‌خواند
roshangari
25-Jun-2011

ايميل ارسالی به روشنگری
من مثل بعضيها که اين بساط ديکتاتوری ملايی را وابسته ميدانند فکر نميکنم. البته در دنيای امروز تعيين خط های اقتصادی و سياسی توسط دولتها بدون در نظر گرفتن ملزومات و اجبارات بين المللی تقريبا نامکن هست، ولی آن را نميتوان وابستگی يا نوکری و گوش بفرمان بودن يک ارباب خارجی ناميد. بگذريم
اما اخيرا فاطمه طباطبايي، عروس خميني، همسر سيداحمد خمينی کتاب خاطراتش چاپ شده که در آن مطلبی نوشته که آدم را به شک می اندازد که نکند کار کار انگليسيها باشد. او نوشته است:
برنا: «امام به شنيدن اخبار از طرق گوناگون اهتمام داشتند؛ از اين رو برنامه‌های خبری راديوهای بيگانه را گوش مي‌کردند و اهتمام ايشان به اندازه‌ای بود که اگر زمان پخش خبر با زمان نماز مغرب و عشاء هم‌زمان مي‌شد، نماز مغرب را پيش از اذان مي‌خواندند، تا بتوانند اخبار راديو «بي‌بي‌سی» را گوش کنند.»
نرگس

4 تیر 1390    22:09 >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark