آمریکا ایران ایر را تحریم کرد
BBC Farsi
23-Jun-2011 (one comment)

دولت آمریکا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، دو شرکت عمده ایرانی و یک شهروند این کشور را به اتهام نقض تحریم های بین المللی، ارتباط با سپاه پاسداران و کمک به انتقال تسلیحات به حزب الله لبنان تحریم کرده است.

>>>
Roozbeh_Gilani

US sanctions Iran air

by Roozbeh_Gilani on

Did I read correctly? Iran air, the Iran's flagship passenger airline had been transporting arms to Hezbullah?!


Share/Save/Bookmark