اعتصاب غذای نامحدود در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر
BBC Farsi
18-Jun-2011

دوازده نفر از زندانیان سیاسی وقایع انتخاباتی خرداد ۸۸، در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر اعلام کردند که از امروز به طور نامحدود دست به اعتصاب غذا می زنند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark