به کمپین 20 ژوئن درحمایت از زندانیان سیاسی بپیوندیم
communist party of Iran
11-Jun-2011

سیر رو به افزایش بازداشت، محاکمه، اسارت و اعدام فعالین جنبش های اجتماعی، اگرچه تعجیل در اجرای همان پروژه‌ای است که‌ " لاریجانی " رئیس قوه‌قضائی رژیم، در مردادماه‌سال 1389 اقدام به‌اجرای آن نموده و براساس آن قرار است با، به اجرا کردن حکم اعدام 1120 زندانی و تسریع در بازداشت و محاکمه‌ و محکوم کردن فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویان و سایر جنبش های اجتماعی، قادر شوند جامعه را به تمکین و سکوت و اطاعت وادار نمایند، اما تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افریقا و سیر رو به اعتلای مبارزات توده‌های مردم موجب شده، رژیم هار سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در اجرای این پروژه سرعت عمل بیشتری به کار برد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark