کودکان فقیر بریتانیا چگونه زندگی می‌کنند؟
BBC Farsi
09-Jun-2011

بریتانیا دارای بالاترین آمار فقر کودکان در میان کشورهای توسعه یافته است. در حال حاضر سه میلیون و پانصد هزار کودک در این کشور در فقر شدید به سر می برند. کیلی، ۱۶ ساله با پدرش در شهر لستر در مرکز انگلستان زندگی می کند. آنها روز به روز باید ببینند که پول آنها برای مخارج همان روز کافی است یا نه.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark