بهای ميوه نسبت به سال قبل، ۷۰ درصد افزايش يافته است
roshangari
07-Jun-2011

کلمه:گزارش جديد بانک مرکزی نشان مي‌دهد که قيمت ۸ گروه کالايی از ۱۱ گروه مورد بررسی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۳ خرداد ماه سال جاری افزايش يافته است. اين گزارش همچنين رکوردار افزايش قيمت در هفته مورد گزارش را گروه ميوه‌های تازه با ۳٫۸ درصد افزايش قيمت ذکر مي‌کند و نشان مي‌دهد که قيمت ميوه‌های تازه نسبت به سال قبل با ۷۰٫۱ درصد افزايش روبه‌رو بوده است، قيمت تخم‌مرغ هم ۱۳۹٫۸ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته و روغن‌نباتی نيز ۴۶ درصد نسبت به سال قبل گران‌تر شده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark