زباله گاه مرکزی تبريز :امرار معاش تعدادی از افراد روستای آناخاتون
roshangari
07-Jun-2011

گزارش تصويری/ زباله گاه مرکزی تبريز :امرار معاش تعدادی از افراد روستای آناخاتون از جمع آوری بطري، فلزات، پلاستيک و ...

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark