ايکا ش خبرنگارها پوشش نامناسب اين خانمها را مي‌ديدند!
roshangari
07-Jun-2011

خبرگزاری مهر
عاملان حمله به روحانی تهرانی شناسايی شدند
جانشين فرماندهی نيروی انتظامی از شناسايی دو نفر از عاملان حمله به روحانی در خيابان شريعتی تهران خبر داد و افزود: تا چند روز آينده اين افراد دستگير مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست خبری روز سه ‌شنبه در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد حمله اراذل و اوباش به يک روحانی در خيابان شريعتی تهران که در حال امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: دو خانمی که در محل حادثه حضور داشتند به علت پوشش نامناسب مورد هجمه اراذل و اوباش قرار گرفته که اين دو خانم در اختيار پليس هستند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark