اعلام جرم جمعی از کارگران ایران خودرو علیه رژیم اسلامی
paya,
07-Jun-2011

آستانه برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار، کارگران ایران خودرو رژیم اسلامی را به سرکوب کارگران متهم نمودند و خواهان اخراج نمایندگان آن از سازمان جهانی کار شدند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark