محو شبانه چندهزارمترمربع نقاشی دیواری شاهنامه در مشهد
بی بی سی
07-Jun-2011

خبرگزاری مهر: "نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد به طول ۵۰۰۰ متر مربع و با موضوع شاهنامه فردوسی، چند ماه پس از پایان کار، به صورت شبانه کاملا پاک شد."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark