قاچاق دختران ایرانی به جمهوری آذربایجان و اروپای شرقی
payam
07-Jun-2011

پس از مطرح شدن قاچاق دختران جوان ایرانی به دبی، این بار خبرهای نگران کننده ای از قاچاق دختران و زنان جوان از مرزهای غربی کشور به جمهوری آذربایجان به گوش می رسد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark