نشریه سپاه: استفاده نکردن از عنوان 'امام خامنه‌ای' اشتباه بود
بی بی سی
06-Jun-2011

سرمقاله تازه ترین شماره هفته‌نامه "صبح صادق"، ارگان سیاسی سپاه پاسداران، از امامان جمعه و رادیو تلویزیون حکومتی ایران خواست که از این پس از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان "امام خامنه‌ای" یاد کنند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark