ماموران امنیتی تجمع معترضان به مرگ هاله سحابی را متفرق کردند
BBC Farsi
04-Jun-2011 (one comment)

بر اساس گزارش های رسیده از تهران، ماموران امنیتی تجمع معترضان به مرگ هاله سحابی، فعال سیاسی را در مقابل حسینیه ارشاد متفرق کردند.

بنا بر این گزارش ها، دسته های معترضان در سکوت کوشش می کردند که در مقابل حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی تجمع کنند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Criminals & Thieves Anti-Iranians

by Maryam Hojjat on

I am so Ashamed of what has become of IRAN & indifferent Iranians.