نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی آزادی برای همه زندانیان سیاسی
Tudeh Party Of Iran
03-Jun-2011

حزب توده ایران ضمن اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، خصوصا در وضعیت کنونی زندانیان سیاسی زن به بند کشیده شده در زندان قرچک ورامین، خواستار مبارزه مشترک و سازمان دهی کارزاری وسیع در دفاع از جان زندانیان سیاسی است.

رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی و امنیتی آن طی هفته های اخیر اعمال فشار به زندانیان سیاسی را تشدید کرده اند.
همزمان با اعمال محدودیت های فزاینده در اغلب زندان ها و افشای وضعیت غیر انسانی حاکم بر آنها، گزمگان استبداد و تاریک اندیشی بدون ارایه هیچ دلیلی گروهی از زندانیان سیاسی زن زندان گوهر دشت را به زندان قرچک ورامین انتقال دادند. این زندان که در بیابان های اطراف شرق تهران واقع شده اینک از جانب خانواده زندانیان سیاسی به دلیل شرایط و امکانات بسیار محدود و رفتار خشن و توهین آمیز ماموران امنیتی کهریزک دوم نام گرفته است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark