فراخوان تظاهرات سندیکاهای فرانسه در حمایت از کارگران زندانی در ایران
payam
31-May-2011 (2 comments)

چهار سندیکای کارگری فرانسه در اقدامی مشترک اعلام کرده اند در حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران و در اعتراض به نقض حقوق پایه ای کارگران ایران، در ۹ ژوئن ۲۰۱۱ ، همزمان با برگزاری یکصدمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، در برابر مرکز این سازمان در ژنو دست به تظاهرات خواهند زد. این فراخوان همچنین از سوی دو سندیکای کارگری سوئیس نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

 

سه شنبه   10 خرداد  ماه   1390 _  31  مه 2011

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

...

by Roozbeh_Gilani on

Thanks for heads up Rafigh.

I dont see the warning myself, and i believe this is caused by the gateway security settings used to access the web and varies accordingly. But the fact you see it, means some others would too. The problem is that payam site seems to have more/up todate news than CPI or Koomeleh, which you recommended in our last exchange and I have been using ever since. 

"Personal business must yield to collective interest."


default

...

by Hooshang Tarreh-Gol on

Rozbeh jan, this is the link with the warning. Thanks for posting this very important campaign, cheers