بروز درگیری میان افراد بسیج و کارگران معترض پالایشگاه آبادان
payam
22-May-2011

روز پنجشنبه هفته گذشته میان کارگران معترض پالایشگاه آبادان به جنایات رژیم سوریه و افراد بسیجی درگیری شدیدی روی داد.

خبر رسیده حاکی است صدها تن از افراد بسیجی با تجمع در کنار "اروند رود" علیه کشتار مردم بحرین توسط نیروهای امنیتی این رژیم و ارتش عربستان شعار سردادند. این اقدام همزمان بود با پایان ساعت کاری کارگران پالایشگاه آبادان، در این هنگام کارگران نیز با برپایی تجمع اعتراضی علیه جنایات رژیم سوریه شعار سر دادند و این اقدام موجب بروز درگیری میان هر دو طرف گردید. در جریان این درگیری ها شماری از کارگران زخمی و تعدادی از آنان توسط ماموران انتظامی رژیم بازداشت شدند.

 

یکشنبه   1  خرداد  ماه   1390 _  22  مه >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark