بازداشت گسترده مسئولین دانشگاه آنلاین بهاییان در نقاط مختلف کشور
Rahana News Agency
22-May-2011

نیروهای امنیتی با یورش هم‌زمان به منازل مسئولان دانشگاه آن‌لاین بهائیان و تفتیش منازل آن‌ها، اقدام به بازداشت تعداد زیادی از آن‌ها کرده‌اند. این یورش نیروهای امنیتی که به صورت هم‌زمان و گسترده در شهرهای مختلف ایران رخ داده است، منجر به بازداشت تعدادی از مسئولان و مدرسان دانشگاه آن‌لاین بهائیان شده است. به گزارش خبرنگار «خانه حقوق بشر ایران» از آن‌جایی که حق تحصیل از بهائیان ایرانی پس از انقلاب ۵۷ به صورت مداوم گرفته شده است، بهائیان برای ادامه‌ی تحصیلات آکادمیک از طریق دانشگاه آن‌لاین به تدریس می‌پرداختند که همین امر باعث یورش گسترده‌ی نیروهای امنیتی و بازداشت بهائیان شده است. این دانشگاه توسط خود بهاییان ساخته و اداره می شده است.

>>>
recommended by Sargashteh

Share/Save/Bookmark