نگذاریم جمهوری اسلامی موج دیگری از کشتار و اعدام راه اندازد
Payam
20-May-2011

جمهوری اسلامی از یکماه پیش صدور احکام اعدام بیشتری را در دستور گذاشته و احکام صادره بیشتری را به اجرا درآورده است. شواهد نشان می دهد که تعدادی از اعدام شدگان زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده اند. اجرای احکام اعدام دو برادر بنام های: «محمد و عبدالله فتحی» در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در زندان اصفهان، از تازه ترین نمونه های اعدام های این دوره است. اعدام این دو برادر در حالی صورت گرفت که مأموران مزدور رژیم در نهایت بیرحمی به مادر این دو اعدامی اجازه ندادند در آخرین دیدار با فرزندانش آنان را در آغوش بگیرد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark