احمدی‌نژاد سرپرست ثروتمندترین وزارتخانه ایران
bbc farsi
16-May-2011

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفته است که سرپرستی وزارت نفت را برعهده می گیرد. او در مصاحبه ای تلویزیونی گفت وزارت نفت و وزارت نیرو با هم ارتباطات زیادی دارند و با ادغام این دو وزارتخانه‌، ساختمان‌ها و مسئولیت‌ها کم می‌شود. بحث شیوۀ ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر تازه ترین موضوع دعوای دولت و مجلس ایران بوده است، اما بحث وزارت نفت فراتر از چهارچوبهای اداری است.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark