برپایی اعتراض های دانشجویی در فضای شدید امنیتی
payam
15-May-2011 (2 comments)

برپایی اعتراض های دانشجویی در فضای شدید امنیتی

روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه در پاسخ به فراخوان جهت برپایی اعتراضات دانشجویی، شماری از دانشگاه های ایران شاهد برپایی تجمعات، تحصن و درگیری با ماموران حراست رژیم بودند.

روز یکشنبه در دانشگاه های سراسر کشور وضعیت شدید امنیتی برقرار بوده است. پیش از این گروه دانشجویی ۲۵ اردیبهشت برای برگزاری اعتصاب و در صورت امکان تجمعات اعتراضی در این روز در دانشگاه های مختلف خبر داده بود.

به این مناسبت کلاس های درس در برخی از پردیس های دانشگاه تهران از جمله "صنایع و نقشه کشی، معدن و مکانیک و برق دانشگاه تهران تعطیل گردید. از سوی دیگر کنترل شدیدی توسط افراد حراست دانشگاه امیرکبیر در این دانشگاه برقرار گردید و از ورود شماری از دانشجوی... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

دستگیری دهها دانشجوی دانشگاه تهران

Roozbeh_Gilani


در جریان یورش ماموران امنیتی و سپاه پاسداران به اردوی دانشجویان دانشگاه تهران که با حضور 700 دانشجو در نزدیکی "درآهار" تهران برگزار گردید، دهها دانشجو را بازداشت شدند.

برپایه گزارش ها، ماموران رژیم جهت پراکنده نمودن دانشجویان معترض که در حال سردادن شعار بودند اقدام به تیراندازی هوایی کردند. دستگیر شدگان به پاسگاه منطقه "فشم" تهران منتقل شده اند و تا زمان تنظیم این خبر از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.

 

یکشنبه   25  اردیبهشت  ماه   1390 _  15  مه 2011

//www.payam.nu/2011/May-F/90-02-2504.htm


Roozbeh_Gilani

تحصن اعتراضی در دانشگاه مازندران

Roozbeh_Gilani


روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه، دانشجویان معترض دانشگاه مازندارن در اعتراض به فضای امنیتی حاکم بر این دانشگاه و اجبار در اجرای طرح تفکیک جنسیتی تحصن کردند.

در راستای مقابله با سرکوب ها و تشدید فشارها بر دانشجویان دانشگاه مازندران دانشجویان این دانشگاه به نشانه اعتراض به سرکوب نهادها و فعالیت های مستقل دانشجویی در روز یکشنبه 25 اردیبهشت کلاس های درس را تحریم و در محل "آلاچیق" دانشکده انسانی این دانشگاه، تحصن کردند.

 

یکشنبه   25  اردیبهشت  ماه   1390 _  15  مه 2011

//www.payam.nu/2011/May-F/90-02-2505.htm