حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع زنان محلات فقیرنشین در شهرداری مریوان
payam
14-May-2011

روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه تجمع عده ای از زنان محلات فقیرنشین شهر مریوان که به منظور ملاقات با شهردار مریوان در دفتر وی حضور یافته بودند با حمله نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگیری نماینده زنان معترض به نام خانم "میرزایی" روبرو شد.

طبق گزارش دریافتی از مریوان، زنان محله جنب ترمینال جدید این شهر که از کمبود امکانات و وضعیت نابسامان خدمات شهری به ستوه آمده بودند ضمن جمع آوری امضا و درخواست از شهردار، خواهان رسیدگی به محلات فقیرنشین و ساکنین زحمتکش شهر مریوان شده بودند. اما تجمع آرام اعتراضی زنان مریوانی طی تماس تلفنی یکی از مزدوران رژیم در شهرداری مریوان با نیروهای امنیتی و دخالت آنها، به خشونت کشیده شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark