تحریم بانک تجاری ایران و اروپا توسط اتحادیه اروپا
payam
14-May-2011

به گزارش خبرگزاری "رویترز"، اتحادیه اروپا احتمالا "بانک تجاری ایران و اروپا" را که در شهر هامبورگ آلمان مستقر است، تحریم خواهد کرد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark