ادامه اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف سوریه
payam
13-May-2011

علیرغم محاصره شماری از شهرهای سوریه که مراکز اصلی اعتراضات ضد حکومتی در این کشور می باشند، مردم مبارز سوریه به خیابان های ریختند و مخالفت خود را با ادامه حاکمیت رژیم سوریه اعلام کردند.

مخالفان رژیم سوریه تظاهرات اعتراضی روز جمعه را که "جمعه زنان آزاده" نامگذاری شده بود در شهرهای درعا، بانیاس و شهرهای مختلف کردنشین این کشور از جمله "قامیشلی، دیر الزور، حسکه و بوکمال" برگزار کردند. به گفته مخالفان رژیم سوریه، تک تیراندازهای وابسته به دستگاه امنیتی این کشور تظاهرکنندگان را در شهرهای مختلف مورد هدف قرار داده اند. مخالفان پیش از این اعلام کرده بودند که رژیم سوریه جهت سرکوب اعتراضات این کشور، از تکتیر اندازاهای وابسته به رژیم ایران بهره می گیرد.

از سوی دیگر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد در آ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark