با سقوط رژیم سوریه جریان سرنگونی جمهوری اسلامی نیز شتاب می گیرد
payam
11-May-2011 (2 comments)

نزدیک به دو ماه از مبارزه و مقاومت مردم سوریه در برابر حاکمیت دیکتاتوری موروثی‌ ''‌خاندان اسد‌'' می گذرد. اعتراضات توده ای مردم سوریه از شهر «درعا» در جنوب این کشور آغاز شد. با برپایی مراسم های خاکسپاری پی در پی جانباختگان این شهر، تظاهرات جدید و بزرگتر چند ده هزار نفره در دیگر شهرها هم برپا گردید و تظاهرکنندگان در تجمعات خود ابتدا یک صدا شعار ''‌ما آزادی می خواهیم‌'' را فریاد می زدند و خواهان آزادی های سیاسی و پایان دادن به فساد در این کشور بودند، اما به تدریج و با تشدید خشونت نیروهای نظامی و امنیتی به شعارهای سرنگونی خواهانه تبدیل شدند.

در ادامه اع... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Let's Hope Best for

by Maryam Hojjat on

Iranians & Syrians to get rid of these crimial thieves.


Bavafa

That would certainly be a welcoming news

by Bavafa on

But I personally doubt such strong connection/affect.  Nevertheless, even if IRI does not fall so soon after, still would be a welcoming news as another nation in ME will get closer to freedom and democracy and that by iteself will help Iranians to rid themselves from IRI.

Mehrdad