افزایش دستمزد، تزریق مسکن موقت است
ilna
06-May-2011
امروزه مهمترین دغدغه کارگران مساله بیکاری، امنیت شغلی وقراردادهای موقت است که معضلاتی را برای این قشر زحمت کش به وجود آورده است. >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark