صدور احکام شلاق و زندان برای دستگیر شدگان اول ماه مه در سنندج
workers' committee
06-May-2011

شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج در تاریخ 15/5/1387 برای دستگیر شدگان اول ماه مه، به جرم "اخلال در نظم عمومی" احکام ضربات شلاق و زندان صادر کرد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark