تجمع مجدد خانواده فعالین کارگری بازداشتی در مقابل اداره اطلاعات سنندج
payam
06-May-2011

صبح روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه، بار دیگر جمعی از دوستان و اعضای خانواده‌ چهار فعال کارگری بازداشتی در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج دست به تجمع زدند.

به گزارش کمتیه هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری شرکت کنندگان در این تجمع که بعد از تجمع روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه برای بار دوم برگزار گردید، خواستار آزادی بی قید و شرط چهار فعال کارگری بازداشتی به نام های "وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی" شدند. تجمع کنندگان با نوشتن خواست های‌ خود و تحویل آن به اداره‌ اطلاعات اعلام داشتند "در صورت ادامه بازداشت فعالین کارگری، اعضای خانواده آنان با تعداد بیشتری مقابل اداره اطلاعات تجمع خواهند کرد". همچنین همزمان با این تجمع، نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ رژیم در محل حاضر شدند و قصد متفرق ساختن جمعیت معترض را داشتند.

 ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark