تجمع اعتراضی کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر
payam / payam
18-Apr-2011

به گزارش هرانا، 200 نفر از کارگران شرکت ذوب و فلزات شهر "ابهر" در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه 16 ماهه خود در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران، آنان از حدود ۷ ماه پیش با مراجعه به فرمانداری، استانداری زنجان، دادگاه و دفتر نماینده مجلس رژیم از ابهر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده بودند اما تا به امروز جواب قانع کننده ای دریافت نکرده اند. در پی این تجمع، نمایندگان کارگران به همراه نمایندگان دادگستری و معاون فرماندار رژیم در ابهر تشکیل جلسه دادند و مقرر شد این موضوع از طریق دادگستری استان پیگیری شود.

 

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark