اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به دستمزد کم
BBC
17-Apr-2011

کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر که از ۲۰ فروردین ماه در اعتراض به دستمزد کم دست به اعتصاب زدند، همچنان با گذشت هشت روز در اعتصاب به سر می برند.

براساس گزارش های رسیده کارگران معترض هر روز در محل کار خود حاضر می شوند اما کار نمی کنند و با تجمع در مقابل دفتر مرکزی مجتمع شعار می دهند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark