بیکاری پنج هزار کارگر در بوئین زهرا
Payam
16-Apr-2011

نماینده مجلس رژیم از شهر قزوین اعتراف کرد به دلیل گرانی گاز و سوخت، فقط در شهرستان "بوئین زهرا" واقع در استان قزوین 5 هزار نفر از کارگران کوره های آجرپزی بیکار شده اند.

خبرگزاری حکومتی "ایلنا" به نقل از این نماینده مجلس رژیم همچنین اذعان نمود اگر دولت در مورد تعدیل قیمت های حامل های انرژی به خصوص در بخش تولید و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندهد، بسیاری از صنایع کشور تعطیل و کشاورزان بسیاری نیز بیکار خواهند شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark