آیت الله وحید خراسانی: آقای خامنه ای و من تا کی خواهیم ماند؟
بی بی سی
28-Mar-2011

آیت الله وحید خراسانی، از مراجع تقلید ساکن قم، با دفاع از انتقادات قبلی خود مبنی بر نحوه تشخیص و صدور حکم زندان، گفته است که "حرف های اساسی تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد."

کلمه، از وبسایت های نزدیک به مخالفان دولت ایران، روز دوشنبه، هشتم فروردین (۲۸ مارس) نوشته است که آیت الله وحید خراسانی، این سخنان را در جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مطرح کرده که به تازگی به دیدارش رفته اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark