ایران از سازمان ملل خواست که سوزاندن قرآن را محکوم کند
بی بی سی
26-Mar-2011

محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با نوشتن نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار موضع‌گیری این سازمان در برابر سوزاندن قرآن شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark