ایمنی هسته ای نبایدسیاسی شود/پیشنهادبرگزاری سمپوزیوم حادثه اتمی ژاپن
خبرگزاری مهر
22-Mar-2011

سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: حادثه تاسف بار هسته ای ژاپن و تاثیرات فرامرزی جهانی آن یک پیام روشن قوی دارد و آن اینست که ایمنی هسته ای نباید سیاسی شود و تبادل اطلاعات در تکنولوژی ایمنی هسته ای باید بدون هیچ گونه مانعی صورت گیرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark