هشدار آیت الله خامنه ای نسبت به طرح انتقادات در ایران
BBC News
21-Mar-2011 (one comment)

آیت الله علی خامنه ای در اولین سفر خود به مشهد در سال ۱۳۹۰ نسبت به روند جاری در ایران و طرح انتقادها بصورت علنی توسط مسئولان هشدار داده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به شهر مذهبی مشهد گفته "من به مسئولان کشور به طور جد در این زمینه تذکر و هشدار می دهم".

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Ironic Speech

by Maryam Hojjat on

I say" Death to Khamenaie" Rather than Death To America.