آشنایی با شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
همشهری‌ آنلاین
19-Mar-2011

شورای‌عالی امنیت ملی، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و ارضی کشور و حاکمیت ملی و به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود.

اهداف شورای‌عالی امنیت ملی:

* تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark